Poprzednie stulecie nazywane było epoką informacji. Obecnie dużo istotniejsza jest interaktywność kontaktów, również medialnych, oraz współuczestnictwo użytkowników w tworzeniu treści. Social media dają szerokie możliwości kreowania rzeczywistości. Warto poznać zasady ich funkcjonowania oraz specyfikę, by bardziej świadomie korzystać na co dzień z popularnych platform.

Pojęcie social media w ogólnym znaczeniu odnosi się zarówno do internetowych mediów, jak i technologii umożliwiających korzystanie z komunikacji w tej formie. Do ich najistotniejszych cech można zaliczyć:

  • możliwość interakcji z innymi użytkownikami indywidualnymi jak i podmiotami prawnymi (jak firmy posiadające swoje profile na platformach społecznościowych);
  • szansę na kreowanie treści i ich udostępnianie w przestrzeni internetowej;
  • brak ograniczeń czasowych czy terytorialnych;
  • ogólnodostępność – również w wymiarze materialnym (w większości dostęp do platform nie wymaga opłat);
  • intuicyjność obsługi, możliwość korzystania z urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych;

Technologie wykorzystywane w ramach mediów społecznościowych różnią się formami – mogą posiadać zarówno formę popularnych portali, forów dyskusyjnych, sieci biznesowych, blogów, ale też specjalnych platform służących do recenzowania usług czy produktów, oraz serwisów umożliwiających publikowanie zdjęć, filmów czy nagrań głosowych (tzw. podcastów). Co istotne, media społecznościowe znacząco różnią się od mediów przemysłowych. Głównym kontrastem pozostaje wspomniana możliwość współtworzenia treści i interakcji, ale też natychmiastowość przekazu (co często wiąże się z jego spontanicznym charakterem, a tym samym brakiem rozbudowanego scenariusza).

Ogólnodostępność social media sprowadza się także do tego, że publikowanie jest dużo łatwiejsze, mniej kosztowne, a zasięg praktycznie nie ma ograniczeń. Wystarczy dostęp do Internetu – co w obecnych czasach nie stanowi problemu także dzięki rozbudowanej sieci Wi-Fi. Dużą zaletą social media jest ich decentralizacja oraz globalny charakter. Prezentowane treści są bardziej obiektywne niż w przypadku lokalnych bądź krajowych tytułów prasowych czy programów telewizyjnych. Natychmiastowość ma jednak pewną wadę – zamieszczane materiały są przechowywane w sposób trwały, a co za tym idzie – sprostowanie nie zawsze jest możliwe. Mimo wszystko media społecznościowe to niezwykle użyteczne narzędzie, bez którego funkcjonowanie w przestrzeni społecznej, a nawet gospodarczej czy politycznej powoli przestaje być możliwe.

social media

Współcześnie także rządy poszczególnych państw wykorzystują platformy społecznościowe, by prowadzić w bardziej kompleksowy politykę zagraniczną, ale też komunikować się z społeczeństwem. Media odgrywają olbrzymią rolę w kreowaniu społecznej świadomości oraz postaw, stąd – technologie IT są nieodzownym elementem dla prowadzących politykę w konkretnych resortach podmiotów. Mało tego, platformy te mają szczególne znaczenie także dla funkcjonowania służb specjalnych oraz monitorowania zachowań i potencjalnych zagrożeń. W aspekcie gospodarczym dzięki komunikacji z konsumentami poprzez social media przedsiębiorstwa mogą działać dużo sprawniej, dostarczając usług i produktów dopasowanych do potrzeb konkretnych grup użytkowników. Wśród najpopularniejszych obecnie mediów społecznościowych znajdują się m.in. takie serwisy jak Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, YouTube czy cieszący się coraz większą popularnością SnapChat.