Wybór Wrocławia na Europejską Stolicę Kultury 2016 był sporym zaskoczeniem – co zmobilizowało organizatorów do wzmożonej pracy nad tym, by program tego wydarzenia w sposób kompleksowy promował nie tylko miasto i jego dziedzictwo. Przewidziano 4 główne sceny: Scenę Wrocławia, Scenę Dolnego Śląska, Scenę ogólnopolską oraz Scenę europejską i światową.  Polska wciąż ma wiele do zaoferowania w sferze kultury i sztuki, co warto podkreślać – nie tylko w kontaktach międzynarodowych, lecz także międzyregionalnych. Zaproszenie do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 nie powinno być traktowane obojętnie – nawet jeśli nie wszystko przebiega idealnie.

Ceremonia Otwarcia, „Przebudzenie”, która odbyła się 17 stycznia br. wzbudziła kontrowersje. Nie dotyczyły one jedynie programu (o czym później), lecz trudności organizacyjnych. Wydarzenie sprowadzało się do tego, by połączyć cztery pochody z różnych dzielnic Wrocławia na Rynku – przy czym finał znacznie się opóźnił, z powodu większej ilości uczestników, niż przewidywano. Cztery pochody nosiły nazwy: Ducha Odbudowy – symbolizującego Wrocław po II wojnie światowej, Duch Powodzi – walkę z klęską żywiołową z 1997 roku, która niemal spustoszyła miasto, Ducha Wielu Wyznań – ukazującego różnorodność kulturową, językową oraz religijną, oraz Ducha Innowacji – reprezentującego rozwój miasta, tak w dziedzinie nauki, jak i przemysłu.

Wrocław zawsze pozostawał miastem wielokulturowym, zatem również podczas trwania obchodów wydarzenia zauważalne będą akcenty mające na celu stworzyć płaszczyznę do dialogu. Będą debaty poświęcone kulturze i sztuce, jak i prezentacja inicjatyw regionalnych. By w pełni profesjonalny sposób przygotować każdą ze sfer, które uwzględniono w programie imprezy, każdej z nich przydzielono osobnego kuratora. Jakie strefy kultury chcą zaprezentować organizatorzy? Będą to:

Architektura

Zorganizowanych zostanie 6 wyjątkowych wystaw, a także konkursów architektonicznych. Atrakcją będzie także organizowany przez Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich cykl wykładów oraz warsztatów w polskimi i zagranicznymi twórcami. Wśród tematów przewodnich przewidziano np. problemy związane z mieszkaniem w mieście, miejsca dla społeczności lokalnych, estetykę rozwiązań urbanistycznych etc. W październiku odbędzie się natomiast Dolnośląski Festiwal Architektury DO-FA.

Europejska Stolica KulturyFilm

Specjalne edycje festiwali, z których stolica Dolnego Śląska słynie (jak Nowe Horyzonty), oraz nowe inicjatywy. Na uwagę zasługuje zwłaszcza projekt „Adapter – kino bez barier” przybliżający dzieła kinematografii osobom ociemniałym bądź głuchym. Sferę filmową w doskonały sposób zwieńczy przyznanie Europejskich Nagród Filmowych – wzbogaconą o koncerty oraz projekcje filmów.

Sztuki wizualne

W ramach tej kategorii zaprezentowana zostanie m.in. twórczość urodzonego we Wrocławiu artysty z przełomu wieków XVI i XVII Bartłomieja Strobla, odbędą się również inne wystawy akcentujące wkład miasta w kulturę europejską. Atrakcjami dodatkowymi będą niewątpliwie projekty takie jak „Wrocławwejście od podwórza” rewitalizujące podwórka miejskie (częściowo inicjatywę już zrealizowano) a także wystawa rzeźbiarza Eduardo Chillidy.

Literatura/ czytelnictwo

Z racji wagi wydarzenia, Wrocław stanie się również Światową Stolicą Książki Unesco 2016. Program obejmuje zarówno wydarzenia kulturalne, jak i działania interaktywne- przykładowo – realizowane będą prace nad stworzeniem swoistego Bibliopolis, a więc miasta z przyjaznymi, interaktywnymi oraz nowoczesnymi bibliotekami dla każdego – w tym osób mających problemy ze wzrokiem.

Muzyka

Kontynuowany będzie projekt Singing Europe – w dodatku z udziałem światowych gwiazd opery. Ideą imprezy pozostaje rzecz jasna chóralna prezentacja największych dzieł muzyki klasycznej – operowej oraz oratoryjnej, niemniej jednak w programie znalazło się również miejsce dla jazzu (Światowy Dzień Jazzu, m.in. z Urszulą Dudziak), oraz dla legendy rocka progresywnego – Davida Gilmoura (ex-członka zespołu Pink Floyd oraz autora większości ich doskonałych kompozycji).

Opera

To na tyle rozbudowana sekcja, że zapewniono jej osobne przewodnictwo. Widowiska, które odbędą się w ramach imprezy to m.in. : „Hiszpańska noc z Carmen. Zarzuela show” Opery Wrocławskiej (zaplanowane jako widowisko stadionowe dla wielotysięcznej publiczności).

Europejska Stolica Kultury

Performance

Pierwszy element tej części wydarzenia stanowiło wspomniane już otwarcie. Prócz niego przewidziane są jeszcze inne atrakcje, takie jak „Flow” – czyli opowieść o budowie, destrukcji oraz tworzeniu od podstaw miasta Wrocławia w XX wieku”, a także „Niebo” – zamknięcie imprezy, w którym udział zadeklarowali twórcy z wielu krajów europejskich (Niemiec, Francji, Izraela, Czech, Szwecji i Wielkiej Brytanii).

Teatr

W tej dziedzinie Wrocław ma niewątpliwie bardzo wiele do zaoferowania. Międzynarodowy festiwal – Olimpiada Teatralna od ponad 20 lat przyciąga najbardziej cenionych twórców, a obok spektakli festiwalowych zaprezentowane zostaną również projekty w ramach inicjatywy „Głos Wykluczonych” – szczególnie interesujące ze względu na nietypową, lecz wybitnie utalentowaną obsadę (obejmującą np. osoby z zaburzeniami psychicznymi czy w podeszłym wieku).