Ubezpieczenie OC wydaje się być jednym z najprostszych zagadnień w obszarze motoryzacji. Każdy kierowca je ma, regularnie opłaca składki roczne i czuje się bezpiecznie, prowadząc auto. Wiele kwestii pozostaje jednak poza zasięgiem wiedzy użytkownika samochodu, co wynika najczęściej z braku chęci i czasu zagłębiania się w prawne kruczki, zawarte w artykułach ustawowych dotyczących kwestii ubezpieczeń komunikacyjnych.

Po co ta wiedza?

Wydawać się może, że poszerzenie własnej wiedzy na temat ubezpieczenia OC jest zupełnie niepotrzebne. Jednakże często niedoinformowanie zamienia się w źle podjęte decyzje, co do wyboru danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Często kierowca nie wie chociażby tego, że stawki nie są ustalane raz na zawsze i czasem warto negocjować z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej -niezależnie od tego, czy jest młodym kierowcą, czy już ma na swoim koncie przejechanych kilkaset tysięcy kilometrów. Konieczne jest też zapoznanie się z informacjami dotyczącymi pewnych kwestii, np. jeśli planujesz wyjazd za granicę lub zamierzasz kupić nowe auto. Czasami jedna, pozornie nieważna treść zawarta w ustawie, przetłumaczona na język klarowny i prosty w odbiorze, może naprawdę wiele zmienić. Na plus oczywiście!

Umowa OC – tymczasowo czy na stałe?

Przyjęło się, że ubezpieczenie OC płaci się raz do roku, składkę można rozłożyć na dwie raty, a wtedy sama ochrona automatycznie przedłuża się, jeżeli została opłacona w całości składka za aktualną polisę, a kierowca nie wypowie odpowiednio wcześniej umowy. O czym należy koniecznie pamiętać? O powiadomieniu towarzystwa ubezpieczeniowego na piśmie o złożeniu rezygnacji, jeśli podpisujemy umowę z nową firmą. Jeśli ktoś zapomni o tym kroku, wtedy zapłaci za dwie polisy, a co więcej, będzie zobowiązany do uregulowania odsetek za czas zwłoki w opłacie.

Czy są jakieś odstępstwa od terminu składki? Owszem – posiadacze samochodów zabytkowych, wolnobieżnych czy rejestrowanych poza granicami Polski, mają prawo do zawarcia krótkoterminowej umowy. Minimalny okres to 30 dni. Takie samo prawo przysługuje tym podmiotom, które pośredniczą w kupnie i sprzedaży aut.

Którego ubezpieczyciela wybrać?

Jeśli nie masz jeszcze zaufanej firmy ubezpieczeniowej, nie wykonuj szybkich ruchów, decydując się z marszu na danego ubezpieczyciela. Zawsze pytaj dokładnie o wysokość stawki, ale też zwracaj uwagę na bonusy, które są dodawane do podstawowego ubezpieczenia OC – w zależności od wybranego pakietu i kanału sprzedaży ubezpieczenia. Z ciekawą propozycję wychodzi np. Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA, jedna z wiodących marek na rynku ubezpieczeniowym. Co oferują dodatkowo? Ubezpieczenie assistance, obejmujące m.in. holowanie pojazdu poszkodowanego i ubezpieczonego, pomoc informacyjną, naprawę na miejscu zdarzenia oraz możliwość skorzystania z Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Reasumując, całkiem sporo, o czym możesz przekonać się na stronie https://axa.pl/samochod-ubezpieczenia/oc/.

Podstawowe kwestie dotyczące ubezpieczenia OC

OC jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, dzięki któremu uczestnicy ruchu drogowego są chronieni zabezpieczeniem finansowym w sytuacji spowodowania kolizji drogowej. Ci, który do swojego podstawowego ubezpieczenia OC dokupią dodatkowe ubezpieczenie AC, czyli autocasco, mogą liczyć na wypłaty odszkodowania za uszkodzenia swojego pojazdu nawet wtedy, gdy to oni spowodują stłuczkę. Natomiast w celu ubezpieczenia życia i zdrowia kierowcy, wybierają dodatkowe ubezpieczenie osobowe NWW – od następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Kolejna bardzo ciekawa opcja ubezpieczenia dla kierowców (i nie tylko), to Assistance, które można wykupić u swojego ubezpieczyciela lub firmy zewnętrznej. Zależnie od wybranego pakietu można liczyć na pomoc w zakresie wsparcia serwisowego, medycznego i informacyjnego w razie nieszczęśliwego wypadku. Co to znaczy? Samochód może być odholowany na koszt firmy, a rodzina spędzi cały czas naprawy na pobycie w hotelu.

Kupno lub sprzedaż auta

Przezorny zawsze ubezpieczony! Jeśli kupujesz samochód, to zawsze dopytaj sprzedającego o termin składki ubezpieczenia OC. Jeśli zdarzy się sytuacja, że czas wpłaty nadejdzie w momencie poprzedzającym powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o fakcie sprzedaży, ubezpieczyciel może zażądać od ciebie wymaganej kwoty. Jak do tego odnoszą się przepisy? Generalnie odpowiedzialność za spłatę należności wobec towarzystwa ubezpieczeniowego leży po obydwu stronach transakcji, ale firma ubezpieczeniowa może wskazać na jedną ze stron (dowolną). Możesz temu zapobiec, ustalając ze sprzedającym tę kwestię oraz pytając, kto i w jakiej kwocie zapłaci nieuregulowane składki.

Co ma holowanie do OC?

W sytuacji stłuczki, jeśli to ty jesteś osobą poszkodowaną, musisz zamówić holownik. Zanim jednak to zrobisz, warto zrobić szybki research. W sieci znajdziesz różne firmy dostępne w okolicy miejsca wypadku – warto wówczas wybrać najtańszą ofertę. Dlaczego? Zazwyczaj jest tak, że ubezpieczyciel nie zwróci ci całkowitego kosztu holowania, kiedy wybierzesz firmę drogą, której stawki odbiegają znacznie od tańszej konkurencji. Firma ubezpieczeniowa wypłaci jedynie część kosztów, a resztę musisz pokryć samodzielnie. Czy są jakieś odstępstwa od tych ustaleń? Tak, ale dotyczą one jedynie sytuacji, w której osoba poszkodowana w wypadku została zabrana do szpitala lub jej stan psychiczny po silnym stresie nie pozwala myśleć logicznie. Zawsze zastanów się więc kilka razy, zanim zamówisz auto holujące, aby nie mieć dodatkowych, niemiłych niespodzianek.

Nie masz ubezpieczenia OC? Wiele ryzykujesz!

Niektórzy kierowcy (na szczęście jest ich niewielu) bardzo ryzykują, decydując się na jazdę bez ubezpieczenia OC. Kto może sprawdzić ubezpieczanie kierującego samochodem? Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz wydziały komunikacji. Na początek kierowca dostaje mandat, potem auto holowane jest na jego koszt i traci on tymczasowo dowód rejestracyjny. Oczywiście to nie wszystko. O zaistniałej sytuacji dowiaduje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, którego zadaniem jest wyznaczenie odpowiedniej kary finansowej. Jej wysokość zależy od liczby dni opóźnienia w uiszczeniu składki. Jeśli jest to czas powyżej dwóch tygodni, wtedy kierowca może zapłacić ok 2. tys. złotych.

Masz problem z wypłatą odszkodowania? Żądaj uzasadnienia!

Bardzo różne kwestie mogą być rozstrzygane miedzy ubezpieczycielem, a osobą ubezpieczającą pojazd. Często zgłaszane są zażalenia na firmę ubezpieczeniową, która nie chce wypłacić należnego odszkodowania. Niekiedy towarzystwo robi też problemy podczas napraw, sugerując części zamienne zamiast oryginalnych oraz nie chce pokryć kosztów, kiedy kierowca korzysta z samochodu zastępczego. Jeśli w jakikolwiek sposób czujesz się pokrzywdzony w pertraktacjach z ubezpieczycielem, zawsze możesz żądać wglądu w ekspertyzy, dokumentację i odwoływać się, a także zgłaszać sprawę do Rzecznika Ubezpieczonych. Proces sądowy jest na szczęście ostatecznością, bo wiele spraw wyjaśnia się na drodze polubownej.

Czy polskie OC jest ważne za granicą?

Jeśli wyjeżdżasz za granicę, to musisz wiedzieć, że w większości krajów wchodzących w skład Europejskiego Porozumienia Gospodarczego należy okazać dowód ubezpieczenia OC. Nie musisz się więc martwić, opuszczając Polskę, że w razie stłuczki ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy samochodu biorącego udział w zdarzeniu.

Niestety, nie jest to jednak regułą, bowiem istnieją miejsca, w których polskie OC nie obowiązuje. Co wtedy? Konieczna jest ta zwana Zielona Karta, czyli zaświadczenie o wypłacie odszkodowania w przypadku różnic między polisami polską i zagraniczną, czyli warunkami ubezpieczenia. Warto też ubezpieczyć Zieloną Kartę w ramach dodatkowej oferty, dołączanej do niektórych pakietów.

Kiedy staniesz się osobą poszkodowaną w stłuczce mającej miejsce za zagranicą, po powrocie do kraju musisz zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, w celu znalezienia reprezentanta do spraw ubezpieczyciela zagranicznego. Sprawę można załatwić zarówno w miejscu zdarzenia, jak i po powrocie do kraju, niestety bywają też takie państwa jak Chorwacja, gdzie taka sytuacja nie będzie miała miejsca i trzeba samemu ubiegać się o zwrot kosztów w towarzystwie ubezpieczeniowym za granicą. Najlepiej wtedy być posiadaczem AC, ponieważ ono funkcjonuje na takich samych zasadach w każdym kraju. Trzeba jednak dokładnie sprawdzić zakres terytorialny i zakres ochrony w danym państwie.

Jeśli dobrze wybierzesz firmę ubezpieczeniową, wtedy możesz zliczyć na mniejsze składki i dobrą ofertę dodatkową. Towarzystwa działające podobnie jak wspomniana wyżej AXA, mogą zaproponować ci naprawdę dobre warunki ubezpieczenia OC.