Popularność polis na życie jest odmienna w różnych zakątkach świata. Mieszkańcy takich państw jak Niemcy, Kanada czy USA w wielu przypadkach nawet nie zastanawiają się nad sensownością tego wydatku. Jest on dla nich kwestią oczywistą. Na takim tle wyróżnia się Polska – kraj, gdzie obywatele nieczęsto inwestują w ubezpieczenia na życie. Czy warto zmienić ten tok myślenia? A jeśli tak, to w jakich sytuacjach?

Należy pamiętać, iż pieniądze na ubezpieczenie na życie w większości przypadków nie zwracają się – stąd wiele osób uważa takową za zbędny wydatek. Niektórzy natomiast przesądnie „nie chcą kusić losu”. Tymczasem takie myślenie może prowadzić do poważnych konsekwencji, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy na utrzymaniu rodzinę (jesteśmy jej jedynym żywicielem), bądź też posiadamy zobowiązania finansowe wobec banków. Decyzja o ubezpieczeniu jest w gruncie rzeczy altruistycznym wyborem. Jednakże nie tylko – biorąc pod uwagę poziom bezpłatnych usług medycznych w naszym kraju to także inwestycja we własne zdrowie.

Wartość ubezpieczenia na życie powinna być na tyle wysoka, by zapewnić rodzinie realne wsparcie finansowe w przypadku naszej śmierci. Warto wziąć pod uwagę wysokość naszych zarobków, a także inne źródła dochodu w gospodarstwie domowym. Kwota, na którą ubezpieczymy nasze życie powinna stanowić sumę kilkuletnich dochodów, szczególnie w sytuacji, gdy współmałżonek nie otrzymuje pensji ani innych świadczeń. Polisę warto wykupić również w momencie posiadania kredytu – zwłaszcza, jeżeli jest to zaciągnięta na wysoką sumę pożyczka o charakterze hipotecznym. W takim wypadku dobrze jest, by wartość ubezpieczenia opiewała na kwotę kredytu, dzięki czemu wszelkie długi będą mogły zostać uregulowane.

Rodzaje polis oraz warunki przyznawania rekompensat

Na rynku dostępne są oczywiście różne rodzaje polis. Decydując się na jedną z nich warto dokonać przeglądu ofert analizując ich miesięczne koszty (od kilkudziesięciu, do kilkuset złotych) oraz warunki wypłaty ewentualnego odszkodowania. Oczywiście koszty ubezpieczenia wzrastają wraz z tzw. poziomem ryzyka. Jest ono ustalane w oparciu o nasz wiek, stan zdrowia, wykonywany zawód oraz inne czynniki. Warto pamiętać, iż polisę otrzymuje się na ograniczoną ilość czasu, przy czym może on wynosić od kilku do kilkudziesięciu lat. Wyróżnia się polisy indywidualne oraz grupowe.ubezpieczenie na zycie

Zachęcamy, aby zweryfikować, czy w ramach konkretnej umowy uwzględnia się jako podstawę do wypłaty danej kwoty nieszczęśliwe wypadki, trwałe kalectwo czy zapadnięcie na nieuleczalną chorobę. Dobrze pamiętać, iż czynniki te mogą być różnie rozumiane przez konkretnego ubezpieczyciela. Kiedy świadczenia nie są wypłacane? Na ogół w sytuacji, gdy dochodzi do śmierci samobójczej, bądź też wynikającej z działań wojennych. Częstym przypadkiem jest też odmowa wypłaty, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa, choroby o której uprzednio nie poinformowaliśmy ubezpieczyciela czy uprawiania ryzykownych sportów. Uzyskanie świadczeń po śmierci często bywa bardzo trudne – i może być spowodowane właściwie na podstawie arbitralnych wyjaśnień.

Czy warto ubezpieczać się na życie w sytuacji, gdy nie mamy nikogo na utrzymaniu, nie planujemy założenia rodziny ani nie zaciągnęliśmy kredytu? Tutaj należy odpowiedzieć w oparciu o indywidualne czynniki. Jeśli nasza praca wystawia nas na ryzyko utraty zdrowia, zdecydowanie dobrze jest założyć sobie polisę. Niemniej jeśli ochrona nie jest konieczna, nie mamy również spadkobierców – można odłożyć decyzję o ubezpieczeniu na przyszłość. Polisy na życie nie potrzebują również osoby, które posiadają znaczne oszczędności, bądź też których rodzina nie należy do niezamożnych. W każdym innym wypadku pierwszym krokiem do zawarcia transakcji z ubezpieczycielem powinna być analiza swoich możliwości finansowych, przegląd dostępnych na rynku opcji oraz ewentualne spotkanie z doradcą finansowym, zanim umówimy się z agentem ubezpieczeniowym. Kluczem do sukcesu jest uzyskanie naprawdę pełnych informacji, poznanie wszelkich zastrzeżeń umowy oraz warunków wypłaty odszkodowania.