Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to sposoby na dobrowolne gromadzenie dodatkowych środków emerytalnych. Choć obie formy są dość podobne do siebie, wyróżnić można kilka istotnych różnic.

Przede wszystkim różnice można dostrzec przy maksymalnej wysokości wpłat. W przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego będzie to 300% prognozowanego, rocznego, przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. Jeśli chodzi o Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego maksymalna wysokość wpłat będzie obliczana na podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalnego w danym roku lub minimalnego wynagrodzenia osiągane w danym roku. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku IKE maksymalna wysokość wpłaty jest taka sama dla wszystkich posiadaczy takich kont. Jeśli chodzi o konto IKZE wpłata ta może różnić się pomiędzy poszczególnymi osobami ponieważ istnieją dwie różne podstawy jej obliczania.

ikeWypłata z IKE może być dokonana przez osobę prowadzoną rachunek, ale warunkiem jest ukończenie 60 roku życia lub 55 roku życia, jeśli zostały wcześniej nabyte prawa do świadczeń emerytalnych. Ponadto należy przez przynajmniej 5 lat dokonywać wpłat na IKE lub wpłacić przynajmniej ponad 50% łącznej wartości wpłat, ale co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę. Jeśli chodzi o IKZE, wypłata możliwa jest wyłącznie po osiągnięciu przez właściciela konta 65 lat i dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat. Wymienione wyżej formy wypłat z obu kont pozwalają na zachowanie korzyści podatkowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wypłata z Indywidualnego Konta Emerytalnego nie jest w ogóle opodatkowana. Natomiast w przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego wypłata jest opodatkowana 10% podatkiem dochodowym  zryczałtowanym.

W przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego można wnioskować o wcześniejszy zwrot zgromadzonych środków w całości lub częściowo. W drugim przypadku, czyli częściowym zwrocie trzeba będzie zapłacić podatek od dochodów kapitałowych w wysokości 19%. Jeśli chodzi o Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można wnioskować wyłącznie o zwrot całości zgromadzonych środków. W takim przypadku należy liczyć się z większym podatkiem dochodowym, który trzeba będzie zapłacić.

Osoby, które odziedziczą środki zgromadzone na Indywidualnym ikeKoncie Emerytalnym będą mogły przenieść je na własne konto IKE lub wypłacić w całości. Nie są zobowiązanie do płacenia jakiegokolwiek podatku. Jeśli chodzi o Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego osoby dziedziczące środki będą mogły wypłacić je w całości lub przenieść na osobiste konto IKZE. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w obu przypadkach konieczne będzie opłacenie 10% podatku zryczałtowanego dochodowego.

Jak widać powyżej Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to, mimo pozornie podobnego mechanizmu działania, dwa odrębne sposoby na dobrowolne gromadzenie oszczędności emerytalnych.