Dbanie o środowisko jest niezwykle istotnym nie tylko z ideologicznego punktu widzenia. Konsekwencje klęsk żywiołowych i degradacji przyrody jaka zachodzi obecnie mają znaczenie dla całego życia na naszej planecie, a także dla naszego funkcjonowania na co dzień. Znaczenie, jakie pszczoły posiadają w przyrodzie od lat jest podkreślane przez liczne organizacje. Sytuacja, w której ten gatunek wymrze może przynieść prawdziwie katastrofalne skutki. Warto zdać sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywają pszczoły oraz w jaki sposób można je chronić przed wyginięciem.

Pożyteczność pszczół sprowadza się nie tylko do produkcji miodu. Przede wszystkim dzięki temu, że zapylają one rośliny możliwe jest uzyskanie obfitszych plonów warzyw i owoców. Kojarzenie pszczół z miodem jest zatem oczywistym niedomówieniem. Średnia wartość zbiorów wszelkich roślin uprawnych, które są zapylane przez pszczoły niemal dziesięciokrotnie przewyższa wartość produktów otrzymywanych dzięki pracy pszczół miodnych.

Żyją one w koloniach złożonych średnio z aż 50 tys. osobników, w których przeważają robotnice. Rolą pozostałych, czyli trutni, pozostaje zaplemnianie królowej, która składa jaja. Robotnice nie tylko zbierają pokarm i wodę, ale też budują plastry, pielęgnują larwy wykluwające się z jaj oraz pilnują bezpieczeństwa kolonii w ulu. Do innych, niezwykle istotnych dla człowieka produktów można zaliczyć także: kit i wosk pszczeli, pierzgę oraz pyłek kwiatowy.

Warto pamiętać, że pszczoły to jedyne zwierzęta na świecie, które specjalizują się w zapylaniu, z kolei aż 80 proc. wszystkich roślin na świecie – czyli pastewnych, olejodajnych, krzewów i drzew owocowych, warzyw, a także dziko rosnących – stanowią gatunki owadopylne (a więc uzależnione od pracy tychże).

Niestety od lat ekolodzy biją na alarm – i to nie bezpodstawnie – zjawisko masowego wymierania pszczół stało się bowiem faktem. Początkowo zjawisko zaobserwowano w latach 60 ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, natomiast obecnie można mówić o eskalacji procesu. Skutki mogą być przerażające, szczególnie w długofalowej perspektywie. Brak zapylania roślin może doprowadzić do klęski głodu. Ma to znaczenie tym bardziej, że na terenie niektórych krajów dominująca ilość populacji pszczół przestała istnieć.

pszczoly

Do głównych czynników prowadzących do wymierania pszczół można zaliczyć m.in.:

  • ocieplenie klimatu (stres termiczny jest groźny dla zdrowia pszczół);
  • stosowanie pestycydów przy uprawach rolnych;
  • zbyt intensywne eksploatowanie robotnic w pasiekach przy jednoczesnym niedożywianiu bądź diecie opartej na syropie cukrowym;
  • hodowla roślin GMO (istnieje hipoteza, że kontakt z pyłkami z takich roślin może negatywnie wpływać na funkcjonowanie układu immunologicznego, trawiennego oraz zdolność koordynacji u pszczół);
  • promieniowanie elektromagnetyczne (choć teza ta nadal czeka na zweryfikowanie);
  • wirus pasożyta Varroa dectructor – zaliczającego się do grupy roztoczy, osłabiającego odporność oraz powodującego paraliż skrzydeł. Pozbawione leczenia pszczoły mogą przeżyć najwyżej trzy lata;
  • spadek ilości roślin, które mogą stanowić dla pszczół źródło pożywienia.