Obecnie wielu obywateli w kraju boryka się z problemem bezrobocia bądź niewystarczających, nieadekwatnych do wykształcenia i kwalifikacji zarobków. Często rozwiązaniem pozostaje emigracja zarobkowa – na stałe, bądź na kilka miesięcy, by odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy. Praca sezonowa za granicą ma wiele zalet, ale i wiele wad. Można ją podjąć niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego czy wieku, a i formy takiego zarobkowania są różnorodne. Jak interesująco przedstawia się zagadnienie pracy sezonowej opisujemy poniżej.

Zalety i wady pracy za granicą

Powodem do wyjazdu do pracy za granicę jest nie tylko brak możliwości zatrudnienia w kraju. Oferty z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii czy Irlandii gwarantują wyższe zarobki. Przez kilka miesięcy intensywnej pracy można zarobić tyle, co przez cały rok w kraju. Bywa jednak, że cena takiego rozwiązania jest wysoka. Jakie są główne zalety pracy za granicą? Ogólnie rzecz ujmując, prócz zarobków praca na emigracji daje również możliwość samorozwoju – na przykład nauki języka, adaptacji do nowych warunków.

Wady pracy za granicą można sprowadzić do kilku czynników. W większości oferty sezonowe dotyczą pracy fizycznej, często opieki nad osobami starszymi bądź z niepełnosprawnościami, prac porządkowych. Zatrudnienie w takiej formie wymaga ogromnego wysiłku, nierzadko dla zwiększenia zarobków rodacy wyjeżdżający za granicę przepracowują nawet po kilkanaście godzin dziennie. Nie zawsze można też liczyć na korzystne zakwaterowanie – bywa, iż jest ono oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od zakładu pracy. Często problemem pozostaje także bariera językowa. Niestety – osoby decydujące się na wyjazd nie zawsze myślą o udoskonaleniu kompetencji językowych, tymczasem takie umiejętności, nawet jeśli nieprzydatne na stanowisku pracy, są w życiu codziennym nieodzowne. Z emocjonalnego punktu widzenia problematyczna bywa też rozłąka z rodziną, przyjaciółmi, konieczność zaakceptowania nowej, odmiennej rzeczywistości etc. W przypadku posiadania etatu w kraju czynnikiem ryzyka może być także możliwość jego utraty po powrocie.

Jak wybrać agencję zatrudnienia?

Wyjeżdżając za granicę do pracy warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej. Na jej wybór dobrze jest poświęcić więcej czasu – sprawdzając wiarygodność, warunki pracy. Każda agencja musi posiadać certyfikat świadczący o wpisaniu jej do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Dane te można z łatwością znaleźć w Internecie. Równie istotna jest kwestia ubezpieczenia – zarówno OC, jak i inne formy. Decyzję o wyborze danej agencji ułatwia również staż, jaki posiada ona na rynku a także opinie osób, które już z jej usług korzystały. Research nie zajmuje dużo czasu, a z pewnością pomaga uchronić nas przez rozczarowaniem z tytułu niespełnienia warunków umowy przez firmę.

Praca sezonowa za granica

Warto zapoznać się również z przepisami. Pracownicy tymczasowi nie mogą wykonywać pracy u danego pracodawcy dłużej niż przez okres 1,5 roku (łącznie) w ciągu 3 lat, natomiast wynagrodzenie musi odpowiadać kwocie, jaką otrzymuje pracownik stały zatrudniony na tym samym stanowisku. Istnieją również restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa na miejscu pracy, a także nadzoru. Warto zauważyć, iż wysokość odszkodowania w razie wypadków ograniczona umową, ale okoliczności wypadku ustala pracodawca (użytkownik), a nie agencja (która pozostaje pracodawcą formalnym).

Mając na względzie wszystkie zalety i wady pracy za granicą można podjąć decyzję, która będzie odpowiednia dla naszej obecnej sytuacji finansowej.

Oczywistym jest, że taka forma przyniesie nam znaczny zarobek, niemniej jednak warto prócz kwestii ekonomicznych rozważyć także aspekty zdrowotne, edukacyjne, rodzinne czy społeczne. Wyjazd należy też rzetelnie zaplanować.