Mimo tego, że od marca mamy nowe przepisy dotyczące firm pożyczkowych, zwłaszcza tych pozabankowych, to nadal jako pożyczkobiorcy możemy stać się ofiarami własnego niedopatrzenia i chytrości firmy. Bowiem niekoniecznie firmy pożyczkowe zrezygnowały z niektórych koszów manipulacyjnych i niekoniecznie zawsze mówią o tym „pierwszoplanowe” treści regulaminów lub umów pożyczkowych. Chociaż po ostatnich zmianach w prawie każdy pożyczkodawca ma obowiązek rzetelnie poinformować pożyczkobiorcę o wszystkich warunkach umowy. Nowe przepisy regulują wyraźnie tak zwane pozaodsetkowe opłaty pożyczki, które oblicza się według specjalnego wzoru.

Przypomnijmy o zmianach

Natomiast po zmianach, które nastąpiły 11 marca 2016 roku na podstawie zmiany w przepisach (Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1357 z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym) klient dostał do ręki broń, która może być skuteczna, o ile ten dokładnie się z nowym prawem zapozna.

Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego nareszcie może monitorować działalność firm pożyczkowych. Nowe przepisy wyeliminowały pożyczkodawców „ze słupów”.

Jeśli idzie o „chwilówki” to w tej kwestii zaczęły funkcjonować konkretne ramy. Ogół kosztów związanych z udzieleniem takiej pożyczki nie może przekroczyć kwoty jej całości. Natomiast koszty udzielania pożyczki nie mogą przekroczyć 25 proc. całości. Toteż przy pożyczonej kwocie 1000 złotych koszty nie mogą przekroczyć 250 zł.

W wypadku opóźnień w spłacie pożyczki pożyczkodawca może naliczyć odsetki karne (czasem razem z opłatami windykacyjnymi) nie większe niż wysokość maksymalnych odsetek za zwłokę.

Według nowych zasad klient ma prawo do zwrotu kosztów w wypadku nie wypłacenia pożyczki lub gdy umowa nie została zawarta.

Klient musi również spełnić kilka warunków

Najistotniejszym warunkiem jest wiarygodność kredytowa pożyczkobiorcy z czym się wiąże również i to, że pożyczka nie zostanie udzielona przed upływem 120 dni od pobrania pożyczki w innej firmie pożyczkowej.

Warunkiem najczęściej wymaganym jest pełnoletność klienta.

Wiarygodność kredytową nie jest obecnie trudno sprawdzić drogą elektroniczną.

Kogo chronią nowe zasady?

Rzecz jasna głównie klienta. Choć ten również powinien zadbać sam o swój interes zapoznając się z prawem i mając świadomość, że na umowie póki co mogą być jeszcze dopisane istotne fragmenty bardzo maleńką czcionką.

Nowe zasady udzielania pożyczek chronią również banki i duże firmy pożyczkowe, ponieważ eliminują z rynku firmy chwilowe i przypadkowe.