Ocenia się, że stopy procentowe zostaną podniesione najwcześniej w pierwszym kwartale 2019 roku. Ich niezwykle niski poziom sprawia, że lokaty bankowe oraz obligacje skarbowe generują bardzo niewielki zysk bądź nie generują go wcale. Dlatego dzisiaj najlepszym rozwiązaniem dla oszczędzających są fundusze inwestycyjne.

Jak wynika z badań Deutsche Bank, ponad połowa Polaków, którzy znają fundusze inwestycyjne uważa, że kupując jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powierza swoje pieniądze profesjonalistom. To dobry sygnał, ponieważ zarządzanie portfelem inwestycyjnym nie jest łatwe i proste. Oczywiście możemy to robić samemu – potrzebujemy jednak sporo czasu, który poświęcimy na analizę sygnałów wysyłanych z rynków, sprawdzeniu jak wyglądają obecne na nich trendy oraz które spółki najlepiej radzą sobie na giełdach. To spora dawka informacji, która wymaga olbrzymiego wysiłku w zrozumieniu, a potem wyciągnięciu wniosków. Z pomocą przychodzą zarządzający portfelami, którzy po prostu robią to zawodowo. Warto śledzić wyniki zarządzających i na tej podstawie starać się wybrać najlepszego. Nie wolno również zapomnieć o kwestii wynagrodzenia. Wszystkie te sprawy powinny być przedstawione i wyjaśnione na pierwszym spotkaniu między nami a firmą, z którą chcemy współpracować.

Co trzeci Polak twierdzi, że fundusze inwestycyjne to możliwość sporego zysku. To prawda, jednak nie jest to takie proste. Przy inwestowaniu należy pamiętać o dywersyfikacji inwestycji, przyjętych celach (na co zbieramy?) oraz o czasie, w którym nasze cele mają zostać osiągnięte.

Trzeba pamiętać, że nierozsądne inwestowanie może się skończyć utratą środków. Dlatego bardzo ważne jest, żeby odpowiednio dobrać portfel inwestycji – czyli w sposób, który zapewni nam możliwość odbicia się po ewentualnej stracie bądź, poprzez dywersyfikację, sprowadzi ryzyko straty do minimum.

Lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe, również z uwagi na inflację, nie należą do najbardziej zyskownych przedsięwzięć. Jedynie 7 proc. Polaków uważa, że warto w ten sposób pomnażać swoje pieniądze. Większość z nas ciepło myśli o funduszach inwestycyjnych, jednak problemem jest słaba znajomość zaawansowanych produktów finansowych. Dlatego warto tej wiedzy poszukać.