Obecnie jest coraz mniej ulg, z których możemy skorzystać przy wypełnianiu corocznego zeznania podatkowego. Ulg, które powodują, że mamy mniejszy podatek do zapłaty. Dlatego wskazujemy na produkt jakim jest IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), który pozwala na skorzystanie z takiej ulgi.

Czym jest IKZE?

Sama nazwa IKZE może nie do końca być dla wszystkich jasna. Część osób może błędnie założyć, że chodzi tutaj o pewien rodzaj konta czy lokaty zakładanej w banku. Nic bardziej mylnego. Jest to bowiem dobrowolny sposób oszczędzania na emeryturę przy zastosowaniu przez Państwo dodatkowej zachęty podatkowej dla oszczędzających w postaci ulgi podatkowej pozwalającej na coroczne odpisanie wpłat dokonanych na to konto od uzyskanego dochodu. Dodatkowo inwestycje w ramach IKZE, są zwolnione z 19% podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Oznacza to, że inwestujemy pieniądze, które powiększają nasz zysk, a które w innych okolicznościach musielibyśmy oddać fiskusowi.

Wpłaty na IKZE

Każdy może założyć wyłącznie jedno IKZE. Każda z instytucji oferujących IKZE może określić jakiej wysokości wpłaty w jakim okresie są wymagane. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami prowadzenia konta IKZE, jeżeli interesuje nas możliwość dokonywania wpłat w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości. Czasem instytucje oferujące IKZE wprowadzają obowiązek wpłacenia tzw. kwoty startowej w określonym czasie od momentu podpisania umowy, lub wymagają dokonywania wpłat przez pewien z góry określony czas. Brak spełnienia tych warunków może skutkować rozwiązaniem umowy IKZE.

Umowa zostanie rozwiązana również gdy wypłacimy pieniądze przed 65 rokiem życia. W takiej sytuacji zwrócone pieniądze z IKZE będziemy musieli uwzględnić jako dochód w rozliczeniu rocznym. Zostaną więc opodatkowane obowiązującą nas stawką podatkową. Gdy jednak spełnimy warunek dokonywania wpłat w 5 dowolnych latach kalendarzowych i wypłacimy pieniądze dopiero po uzyskaniu wieku 65 lat, zapłacimy jedynie 10% podatku od wypłaconej kwoty. Co istotne możemy wskazać konkretną osobę, która będzie dziedziczyć zgromadzone przez nas środki na IKZE. Nie wejdą one wówczas w skład masy spadkowej (majątek po zmarłym), ale zostaną przekazane wskazanej osobie.

Limit wpłat na IKZE

Istotne jest to, że, w danym roku kalendarzowym nie możemy wpłacić na IKZE więcej niż ustalony corocznie limit. Na 2017r. limit ten wynosi 5.115,60 zł. Skąd taka kwota? Wynika on z art. 13a ustawy z 20 kwietnia 2004r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zawarta jest w nim reguła, która stanowi, że jest to 120% kwoty przeciętnego, prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, publikowanego każdego roku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyliczony górny limit nie może być mniejszy niż w roku poprzednim.

Kwota obowiązującego limitu w 2017r. pozwala nam więc uzyskać różną wysokość ulgi w zależności od osiąganych dochodów i skali podatkowej. Przykładowo dla osób którzy wpłacą maksymalną kwotę na IKZE i ich roczne dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym (18% dla dochodów do kwoty 85.528 zł), wysokość naliczonego podatku zmniejszy się o kwotę 920,81 zł. Od razu przychodzi myśl, czy jeśli wpłacilibyśmy więcej niż górny limit, odliczymy jeszcze więcej? Niestety nie. Ustawa, a w szczególności art. 13a pkt. 5 jednoznacznie mówi, że po przekroczeniu z góry określonej kwoty limitu na dany rok, IKZE musi zwrócić nadpłatę. Zwrot nastąpi zgodnie ze sposobem ustalonym w podpisanej umowie. Zazwyczaj jest to realizowane jako przelew zwrotny na konto bankowe osoby wpłacającej, właściciela IKZE. Nadpłata nie może stanowić zaliczki na poczet wpłat na kolejny rok.