Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem finansowym, które dla wielu osób jest jedyną szansą na zakup nieruchomości. Osoby, które zaciągają taki kredyt, mogą wybierać pomiędzy oprocentowaniem stałym a zmiennym. Wybór ten ma realny wpływ na wysokość odsetek, które niejednokrotnie stanowią sporą część naszego zobowiązania finansowego. Z tego powodu przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego należy dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje.

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem finansowym, które zazwyczaj zaciąga się na 25 lub 30 lat. Niemalże każdy bank ma w swojej ofercie kredyt na zakup nieruchomości, dlatego też przed zdecydowaniem się na konkretne rozwiązanie, warto dokładnie rozważyć wszystkie możliwości.

Kredyt hipoteczny – jak znaleźć najlepszą ofertę?

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem finansowym, obligującym kredytobiorcę do systematycznego spłacania rat. Przyznanie takiego kredytu uzależnione jest m.in. od osiąganych zarobków, a także wysokości wkładu własnego. Z racji tego, że jest to poważne zobowiązanie, przed zdecydowaniem się na ofertę konkretnego banku, warto porównać ze sobą wszystkie dostępne opcje i skorzystać z kalkulatora kredytów hipotecznych.

Kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem

Banki oferują kredyty hipoteczne z oprocentowaniem stałym lub zmiennym, które jest znacznie powszechniejszym wariantem na rynku finansowym. W przypadku wyboru drugiej opcji stopa procentowa kredytu hipotecznego uzależniona jest w głównej mierze od:

  • stawki referencyjnej, której wysokość ustalana jest na rynku międzybankowym. Na polskim rynku wartość ta ustalana jest przez WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) i stanowi ona średnią arytmetyczną oprocentowania w najpopularniejszych bankach, działających na polskim rynku finansowym,
  • marży, której wysokość ustalana jest przez konkretny bank, dlatego też klient może negocjować niższą stawkę. Przy jej ustalaniu bank bierze pod uwagę kwotę kredytu oraz wysokość wkładu własnego.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem należy do rzadkości. Jego główną zaletą jest z góry ustalona wysokość rat, pozwalająca na dokładne rozplanowanie domowego budżetu. Osoby, które decydują się na kredyt ze stałym oprocentowaniem, powinny pamiętać o tym, że bank może pobierać dodatkowe opłaty w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. Ponadto zazwyczaj koszty kredytu z tego rodzaju oprocentowaniem są znacznie wyższe niż w przypadku kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową.