Rozwój technik informatycznych w ostatnich latach jest naprawdę dynamiczny. Nowoczesne technologie zdominowały rzeczywistość społeczną, gospodarczą i polityczną, a komunikatory internetowe stały się jedną z głównych form utrzymywania kontaktów – zarówno między użytkownikami indywidualnymi, jak i pomiędzy przedsiębiorstwami prywatnymi czy instytucjami państwowymi. Trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez możliwości dostępu do sieci społecznościowych – warto poznać lepiej sposób działania tego typu kanałów komunikacji.

Komunikatory internetowe to inaczej programy pozwalające na natychmiastowe dostarczenie informacji pomiędzy dowolną liczbą komputerów. Stanowią one dużo wygodniejszą formę niż wcześniej dominująca poczta elektroniczna. Poza możliwością przesyłu wiadomości użytkownicy mają również okazję do tego, by otrzymać dane o aktualnym statusie dostępności drugiej osoby – dzięki temu konwersacja odbywa się w trybie rzeczywistym. Komunikaty mogą być przesyłane w oparciu o formę publiczną (a więc taką, w której dostęp do informacji jest nieograniczony) oraz utajoną, gdzie grupa odbiorców jest ściśle określona.

Pierwsze programy do natychmiastowej komunikacji były oparte na wymianie krótkich wiadomości – obecnie funkcję tę bardziej rozbudowano. Warto zauważyć, że historia takich prostych form sięga lat 70 ubiegłego wieku. Pierwszy komunikator w kształcie przypominającym obecne to ICQ z 1996 roku. Jego premiera zrewolucjonizowała system. Współcześnie komunikatory opierają się już nie tylko na tekście, ale też na wideokonferencjach, rozmowach głosowych etc.

W ubiegłych latach zaszły kolejne rewolucyjne zmiany także w Polsce. O ile jeszcze niedawno największą popularnością cieszyło się Gadu – Gadu, to teraz forma ta straciła na znaczeniu ze względu na inne platformy. Zaliczają się do nich m.in.:

  • Messenger funkcjonujący już od kilku lat, spopularyzowany przez użytkowników Facebooka, umożliwiający wymieniać zarówno wiadomości tekstowe, jak i obrazy, nagrania wideo, głosowe, prowadzenie konferencji jak i prywatnych konwersacji. Messenger jest dostępny zarówno w aplikacji mobilnej na Androida, jak i na iOS. W ramach tego pierwszego systemu można za jego pomocą przesyłać SMS-y;
  • Skype – czyli komunikator do wideorozmów internetowych, obecnie dostępny w aplikacjach mobilnych jak i desktopowych, zintegrowany z innymi usługami Microsoftu (jak np. usługi webowe);

komunikatory internetowe

  • WhatsApp – aplikacja zintegrowana z numerem telefonu, pozwalająca prowadzić rozmowy, wymianę materiałów multimedialnych. WhatsApp jest obsługiwany przez wiele rodzajów urządzeń mobilnych, aczkolwiek konieczne jest bycie online.