Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy wyborze usług konkretnego banku jest koszt kredytu firmowego. Im niższa rata, tym mniejsze obciążenie dla budżetu firmy, ale nie tylko. Mniejsze koszty to również wyższa zdolność kredytowa w przypadku, gdy okaże się, że potrzebne jest kolejne wsparcie. Co wpływa na koszty kredytu dla firm i czy jest inna możliwość pożyczenia pieniędzy?

Koszt kredytu – co na niego wpływa?

Podstawowym składnikiem wpływającym na koszt kredytu są oczywiście odsetki, czyli wynagrodzenie banku za pożyczone pieniądze. Pod uwagę należy brać także RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, o której banki muszą informować swoich klientów. Jednak to nie wszystko, ponieważ na całkowity koszt kredytu wpływają jeszcze opłaty i prowizje, które związane są z określonymi czynnościami. Najczęściej pobierana jest opłata przygotowawcza oraz prowizja, która zależy od wysokości kredytu i innych czynników, np. wiarygodności kredytowej – więcej na ten temat znajdziesz na stronie (https://pozyczka-ratalna.pl).

Zdarza się, że bank zachęca klienta do ubezpieczenia kredytu. Jego celem jest spłata rat w przypadku, gdy zajdą nieprzewidziane zdarzenia losowe. Wówczas oprocentowanie może być obniżone, ale trzeba pokryć koszty ubezpieczenia.

A może faktoring?

Nieco mniej znanym sposobem na zdobycie dodatkowych finansów dla firmy jest faktoring dla firm na ratkomat.pl To doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców borykających się z nieuczciwymi kontrahentami. Jest to usługa pozwalająca na bieżące finansowanie przedsiębiorstwa poprzez wykup jego nieprzeterminowanych należności. Faktoring pozwala na monitorowanie płatności i rozliczeń oraz wsparcie w ściganiu nierzetelnych dłużników. Termin ten obejmuje również doradztwo administracyjne.

Usługa faktoringu dotyczy istniejących oraz przyszłych wierzytelności pieniężnych krótkoterminowych. Potwierdzeniem ich istnienia jest faktura VAT. Co ważne, wierzytelności muszą być bezpośrednio związane z obrotem gospodarczym. Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest zwłaszcza faktoring odwrotny, dzięki któremu przedsiębiorca ma możliwość płynnej regulacji aktualnych należności np. do ZUS czy urzędu skarbowego.