Każdego roku firmy faktoringowe finansują kilka milionów faktur, wystawionych przez polskich przedsiębiorców, przyczyniając się do rozwoju biznesu w Polsce. Zainteresowanie faktoringiem rośnie z roku na rok, a tym, co najbardziej przyciąga firmy, jest możliwość natychmiastowego finansowania dokonanej sprzedaży.

Jednym z celów każdego przedsiębiorstwa jest zapewnienie płynności finansowej. Małe firmy, które są w wielu przypadkach narażone na ewentualne kłopoty w wyniku braku spłaty nawet poszczególnych należności przez kontrahentów, powinny zdecydować się na współpracę z profesjonalnymi firmami faktoringowymi, dzięki którym będzie możliwe stałe i natychmiastowe finansowanie bieżącej działalności.

Faktoring: faktoring pełny – co to jest?

Faktoring dzieli się na: faktoring pełny oraz faktoring niepełny. Pierwszy z nich, zwany także faktoringiem bez regresu umożliwia finansowanie wynikającej z tytułu sprzedaży towarów lub usług sprzedaży wraz z przejęciem potencjalnego ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora.

Dzięki faktoringowi pełnemu przedsiębiorstwo pozbywa się jakiegokolwiek ryzyka związanego z brakiem terminowej płatności, ponieważ w błyskawiczny sposób finansuje daną sprzedaż, bez uzależnienia się od ewentualnych problemów związanych np. z windykacją wierzytelności. Bibby Financial Services, która posiada w swojej ofercie faktoring pełny, zapewnia firmom stabilność, płynność finansową i sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa. Faktoring pełny sprawia, że faktor (firma faktoringowa) może dochodzić swoich roszczeń tylko i wyłącznie od potencjalnego dłużnika – kontrahenta firmy, która zdecydowała się na usługi faktoringowe.

Faktoring niepełny – na czym polega?

Firmy korzystające z faktoringu niepełnego w błyskawiczny sposób otrzymują zdecydowaną większość wartości widniejącej na wystawionej fakturze. W przeciwieństwie do faktoringu pełnego ten rodzaj usługi faktoringowej opiera się przede wszystkim na ograniczeniu odpowiedzialności faktora (firmy świadczącej usługi faktoringowe).

Jeśli kontrahent firmy korzystającej z faktoringu nie spłaci należności w określonym na fakturze terminie, firma będzie zobowiązana do rozliczenia się z faktorem z uzyskanych wcześniej środków finansowych, a także pokrycia kosztów dodatkowych. Później będzie musiała dochodzić do roszczeń drogą indywidualną. Faktoring niepełny nie zapewnia niezależności z tytułu potencjalnych wierzytelności, ale jest usługą niewątpliwie tańszą od faktoringu pełnego, dlatego cieszy się uznaniem wielu przedsiębiorców w naszym kraju.