Kultura ludyczna nie jest w Polsce zbyt szeroko propagowana. Tym bardziej docenić należy takie wydarzenia, jak odbywający się od 2008 roku Carnaval Sztukmistrzów Lublin. Ideą tego wydarzenia pozostaje prezentacja sztuk cyrkowych oraz kuglarskich w wymiarze ulicznym.

Wyjątkową atrakcję stanowi fakt, iż uczestnictwo w festiwalu nie wymaga żadnych opłat. Dla publiczności organizowane są teatralne spektakle, cyrkowe widowiska a także innego typu wydarzenia – wszystkie niezwykle barwne oraz wpisujące się w miejski klimat stolicy wschodniej Polski. W ramach Carnaval Sztukmistrzów Lublin jest również organizowana Wielka Parada o iście karnawałowym charakterze. Nie sposób mówić o Festiwalu nie wspominając postaci noblisty, Izaaka Bashevisa Singera, oraz bohatera jego powieści – akrobaty oraz iluzjonisty w jednej osobie, Jaszy Mazura. Ta fikcyjna osoba patronuje całemu wydarzeniu od jego pierwszej edycji. W 2016 roku odbędzie się już siódma odsłona Festiwalu. Będzie ona miała miejsce w dniach od 28 do 31 lipca, a wśród planowanych wydarzeń oraz atrakcji znajdują się np:

  • Otwarte Warsztaty Kuglarskie – obejmujące trzy grupy – ekwilibrystykę, żonglerkę oraz manipulację, a także uczące technik samodzielnego wykonywania cyrkowych rekwizytów;
  • Cyrk Podwórkowy – organizowany w oddalonych od centrum Lublina okolicach oraz przybliżający występy artystów akrobatyki, iluzji, żonglerki, ekwilibrystyki etc.;
  • Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych – prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Klanza, z licznymi atrakcjami w postaci różnorodnych zabaw, stymulujących zarówno ciało, jak i umysł;

Carnaval Sztukmistrzów Lublin

  • Europejskie Centrum Bajki – oferujące różnorodne interaktywne zabawy, zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci, przybliżające wiedzę na temat literatury dziecięcej a także umożliwiające udział w konkursach z nagrodami (w wymiarze rodzinnym oraz indywidualnym);
  • Tekturlandia – kreatywny oraz niezwykle angażujący eksperyment wymagający zastosowania całego potencjału wyobraźni;
  • Wielka Parada Kuglarska – odbywająca się w mieście i nawiązująca do tradycji parad karnawałowych. W tym roku będzie ona miała początek o godzinie 16.00 pod Zamkiem, natomiast poprzedzą ją specjalne warsztaty w Tekturlandii, podczas których będzie można przygotować kostium dla siebie oraz swoich bliskich.