Odpowiedzialne gospodarowanie pieniędzmi to nie tylko regularne uiszczanie opłat czy oszczędne zakupy. Dla wielu osób coraz ważniejszą sferą życia stają się inwestycje tudzież operacje na giełdzie. Warto jednak pamiętać, iż działania te niosą ze sobą ryzyko. Stąd – warto skorzystać z usług profesjonalnego podmiotu, jakim jest biuro maklerskie. Jak wybrać jednak takie, które spełni nasze oczekiwania? Postaramy się pokrótce odpowiedzieć na tę kluczową kwestię.

Przede wszystkim, przystępując do analizy poszczególnych ofert warto w pierwszej kolejności określić swoje potrzeby, a także sprawdzić poziom wiedzy z zakresu finansów. Im słabsza będzie nasza orientacja w temacie, tym gorzej będzie przedstawiać się perspektywa otworzenia pierwszego rachunku. Jeżeli jednak nie jesteśmy debiutantami na rynku, lecz zależy nam na zmianie aktualnie pracującego dla nas biura maklerskiego – również warto przypomnieć sobie zasady funkcjonowania rynku. Dopiero po takim wstępie można zapoznawać się z różnego typu rankingami biur maklerskich, celem dokonania pierwszej selekcji. Następnie konieczne jest przeanalizowanie poszczególnych elementów w przypadku konkretnych rachunków maklerskich. A dokładniej – o sprawdzenie kosztów, jakie niosą ze sobą:

  • otwarcie i prowadzenie takiego rachunku,
  • dostęp do aktualnych notowań na giełdzie,
  • intuicyjność obsługi,
  • bezpieczeństwo w ramach systemu,
  • prowizje dla maklerów.

biuro maklerskie

W zależności od tego, czy planujemy inwestować w wymiarze regularnym czy też okazjonalnym (tylko na rynku krajowym bądź również na rynkach zagranicznych) mniejsze znaczenie ma opłata roczna. Dużo istotniejsze pozostają jednak koszty prowizyjne oraz oczywiście dostęp do danych, jak i do analiz oraz ewentualnych rekomendacji. Co istotne – prowizje nie zawsze utrzymują się na takim samym poziomie – wiele  zależy od spełnienia warunków obrotu na rachunku – warto zapoznać się zatem z ich progami. Transakcje muszą być zawierane bez przeszkód, co oznacza, że biuro powinno korzystać z niezawodnej platformy komunikacyjnej. Należy też sprawdzić, czy dane biuro maklerskie ma dostęp do pierwotnych ofert publicznych (tzw. IPO). Jeśli to nie pierwsza nasza przygoda z inwestowaniem, przydatne może się okazać również zatrudnienie indywidualnego doradcy.