Ukończenie wyższej uczelni nie gwarantuje uzyskania zatrudnienia – zwłaszcza, jeśli wybrany kierunek nie wpisuje się w najnowsze trendy gospodarcze, a poza dyplomem absolwent na rynku pracy nie ma nic do zaoferowania. Nie oznacza to jednak wcale, że nie można zaradzić wysokiemu poziomowi bezrobocia wśród absolwentów. A wedle danych szacunkowych w ciągu ostatnich lat wynosiło ono aż kilkanaście procent.

Pytaniem, które zadaje sobie wielu kandydatów na studia jest to dotyczące „odpowiedniego” kierunku. Dawniej miał on się pokrywać przede wszystkim z umiejętnościami czy zainteresowaniami. Dzisiaj trendy kształtują się w oparciu o sytuację na rynku pracy, krajowym, jak i globalnym. Nie jest jednak do końca tak, że humanistyczne studia wykluczają szanse na znalezienie dobrze płatnej i satysfakcjonującej posady. Najważniejsze jest odpowiednie podejście do okresu edukacji na uczelni wyższej.

Co robić w trakcie studiów?

Odnalezienie się jako absolwent na rynku pracy wymaga myślenia perspektywicznego. Studia to okres, w którym warto jest podejmować dodatkowe poza nauką (i imprezowaniem) aktywności. Zaliczają się do nich różnego rodzaju wolontariaty, płatne staże w firmach (a tych, szczególnie w okresie wiosenno – letnim nie brakuje), działalność w kołach studenckich i innych organizacjach czy podjęcie pierwszej pracy. Dzięki temu CV dużo silniej przemawia do potencjalnych rekruterów. Warto postarać się o współpracę z firmą, w której liczy się na zatrudnienie w przyszłości. Korzystne oferty można znaleźć także w Biurach Karier, które działają przy większości uczelni państwowych. Prywatne placówki, podobnie jak państwowe uczelnie techniczne częściej oferują praktyki, i to takie, dzięki którym najlepsi mogą otrzymać zatrudnienie po uzyskaniu dyplomu.

W trakcie trwania studiów warto zadbać także o wyrobienie certyfikatu językowego. Często dla studentów organizowane są też kursy przygotowujące do pracy w konkretnym zawodzie, stanowiące niejako uzupełnienie wiedzy zdobywanej na uczelni. Mogą być bezpłatne lub dofinansowywane w ramach EFS lub innych instytucji. Szanse na zatrudnienie zwiększają się również u tych absolwentów, którzy uczestniczyli w programie Erasmus. Dlaczego? Ponieważ to doskonały sposób na poszerzanie sieci kontaktów. Nie sposób niestety zaprzeczyć, że duże znaczenie nawet obecnie prócz wykształcenia i kompetencji nabytych drogą doświadczenia, mają znajomości.

Absolwent na rynku pracy

Z jakich możliwości może skorzystać absolwent po ukończeniu studiów

Szacuje się, że najbardziej dotkliwym okresem dla absolwentów pozostają miesiące jesienne. Wtedy praca sezonowa w kraju jest dużo trudniej dostępna, toteż rozpoczynają się poszukiwania stałej formy zatrudnienia. Wiedza o tym, jak poszukiwać pracy jest ogólnodostępna, mimo to wielu absolwentów ma problemy z zaprezentowaniem się w korzystnym świetle i wykazaniem wszystkich atutów w CV czy liście motywacyjnym. Do przygotowania dokumentów aplikacyjnych warto się przyłożyć. Rozwiązaniem może być również rejestracja w lokalnej placówce Urzędu Pracy, gdzie często można znaleźć oferty praktyk dedykowanych studentom. Warto napomknąć, że osoby bez doświadczenia zawodowego bądź też takie, które nie ukończyły 25 roku życia są określane jako osoby o  „szczególnej sytuacji na rynku pracy”, co stanowi pewną formę uprzywilejowania. Kryzys w obszarze zatrudnienia, jaki obecnie panuje można zatem przezwyciężyć na wiele sposobów – najważniejsze jest kompleksowe przeanalizowanie problemu oraz elastyczne podejście do swojej ścieżki kariery.